BÖLGELER
CEZAYİR

Cezayir, kuzeyinde Akdeniz'e kıyısı olan, güneyinde ise geniș çöllerin yer aldığı, ekonomisi büyük ölçüde petrol ve doğal gaz ihracatına dayanan, tarihi olarak Afrika ile Avrupa arasındaki geçiș yolları üzerinde yer aldığından sürekli dıș güçlerin ilgisin